PVC Prozori

Kvalitetni PVC prozori

Izvana, PVC prozori oslikavaju osobni karakter vaše ku?e ili stana, dok iznutra imaju zada?u propustiti dovoljnu koli?inu svjetlosti i pružiti ugodan estetski osje?aj. PVC prozori tako?er vas moraju zaštiti od buke i hladno?e, zadržavaju?i toplinu unutar doma, uz mogu?nost jednostavnog održavanja i ?iš?enja.

S obzirom da u ponudi PVC prozora imamo nekoliko razli?itih proizvo?a?a PVC profila, s nekoliko razli?itih svojstava, u daljnjem ?emo se tekstu osvrnuti na prosje?ne i op?enite specifikacije PVC prozora.

Za sve detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte kako bi dogovorili konzultacije o profilu za PVC prozore najprimjenjenije vašem domu i mogu?nostima.

Odli?na otpornost PVC prozora
na sve vremenske uvjete

PVC vrsta je plastike koja se, zbog svojih ?vrstih svojstava i jednostavnosti proizvodnje sve ?eš?e koristi u gra?evinskoj industriji, ne samo kao zamjena za drvo ve? kao i zamjena za beton i glinu.

PVC prozori proizvedeni su na na?in da prkose svim vrstama vremenskih uvjeta i naglim promjenama vremena tijekom kojih se struktura PVC prozora lagano širi i sužava pružaju?i uvijek maksimalnu otpornost. S odgovaraju?im staklom PVC prozori tako?er djelomi?no blokiraju i UV i IR zrake.

Materijal PVC prozora u stanju je podnijeti temperature do 82°C bez urušavanje strukture profila što zna?i da duže izlaganje jakom suncu ne?e dovesti do pada kvalitete PVC prozora kroz ?itav životni vijek istoga.

Zaštita od neželjenih zvukova

PVC prozori iz sistema profila s više komora, ?ak i bez opcionalne mogu?nosti zatvaranja prozora na više mjesta, uvelike reduciraju koli?inu vanjske buke. U prosjeku se koli?ina buke smanji na 1/8 originalnog zvuka.

Zaštita od neželjenih zvukova uz PVC prozore

Pravilnim odabirom PVC prozora željenog nivoa zaštite od buke, svoje mirne trenutke od sada zaista možete provoditi u miru

Ovisno o vašim predispozicijama, zvu?nu izolaciju PVC prozora mogu?e je prilagoditi apsorbiranju buke od 30 do 44 dB.

Odgovaraju?a protuprovalna zaštita

Prema osobnim zahtjevima možete kreirati zaštitu od provale ovisno od položaja PVC prozora, jesu li lako, vrlo lako, teško ili vrlo teško dostupni.

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zaštitu

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zaštitu

Osnovna sigurnost

Za vrlo teško dostupne PVC prozore dovoljna je osnovna sigurnost.

Klasa otpornosti WK1

Za teško dostupne PVC prozore. Osnovna zaštita od provale uz pomo? tjelesne sile poput udaranja, preskakanja, prebacivanja. Sastavni je dio i zaštita od primjene alata za podizanje ili izvaljivanje.

Klasa otpornosti WK2

Za lako dostupne PVC prozore. Zaštita PVC prozora usmjerena je na to da potencijalni krivac ne bi uspio u dodatnom pokušaju provale u zaprije?ene gra?evinske objekte s alatima kao što su odvija?i, kliješta i klinovi.

Klasa otpornosti WK3

Za vrlo lako dostupne PVC prozore. Dodatna zaštita usmjerena je na sprje?avanje upotrebe još jednog odvija?a i pajsera.

Zadržavanje topline i štednja energije

Prema nedavnoj studiji potrošnje energije prosje?nog ku?anstva, ?ak 37% energije gubi se kroz prozore.

Pravilnim odabirom PVC prozora i kvalitetnog stakla mogu?e je drasti?no smanjiti gubitak energije, kao i iznos ra?una za grijanje.

Upravo velike prozorske površine moraju dobro štititi od hladno?e, u protivnom propuštaju toplinu.

Udobna toplina najviše klase. Upravo velike prozorske površine moraju dobro štititi od hladno?e, u protivnom propuštaju toplinu. Taj efekt znatno se smanjuje ugradnjom PVC prozora iz profila Rehau Euro-Design 86 Plus, a vi ?ete se osje?ati vrlo ugodno.

Višekomorni profili PVC prozora, koji se dobivaju procesom istiskivanja odre?ene koli?ine komora, smanjuju disperziju vanjske temperature u unutrašnjost, dok je sam materijal izrazito slab vodi? topline.

Potpuna otpornost na vodu

Kutevi PVC prozora ?vrsto su zavareni kako bi zajedno ?inili jedinstvenu i kompletnu strukturu. Za slu?aj dodatnog osiguranja koristi se dupli sloj gumene plastike (TPE) oko ?itavog prozorskog okvira kako bi se onemogu?ila bilo kakva potencijalna propusnost vode.

Antikorozivnost PVC prozora

Bez obzira živite li u centru grada, u mjestu s izrazito visokim stupnjem zaga?enosti ili pak posjedujete rezidenciju na pješ?anoj plaži. Niti pijesak, niti vlažan zrak, niti smog ne može korodirati ili ošteti PVC prozore.

Odli?na otpornost na vatru

Iako PVC prozori nisu otporni na vatru, polimer, materijal od kojeg su PVC prozori napravljeni, je negoriv. Zbog visoke koncentracije klora i ostalih sastojaka sam ?e se ugasiti, a svi naši sustavi profila izra?eni su po visokim standardima garantiraju?i sigurnost vama i vašoj obitelji.

O?uvanje okoliša

Zbog jednostavnosti proizvodnje, tvrtke koje proizvode PVC prozore koriste puno manje energije ?ime se emisija štetnih materijala uvelike smanjuje.

Dodatna ljepota PVC prozora je mogu?nost njihove reciklaže kojom je gubitak materijala gotovo anuliran.

Atraktivnost PVC prozora

Svi naši PVC prozori napravljeni su od tvrdih, glatkih materijala s fino zaobljenim rubovima. Boja profila ne?e izblijediti ili požutjeti s godinama, a povremenim ?iš?enjem još dugo ?e te imati naizgled nove PVC prozore uz minimalne troškove održavanja.

Atraktivnost i mogu?e dimenzije PVC prozora

Osim atraktivnosti PVC prozori odlikuju se i mogu?noš?u izrade u bilo kojoj dimenziji - što Vaše želje i snove, koliko god nerealno zvu?ali, s lako?om pretvara u predivnu stvarnost
Savjeti

Pri?a o protuprovalnim vratima

Još iz vremena kada je sišao sa stabla i naselio prve pe?ine, ?ovjek ima potrebu za jednim mjestom koje bi zvao svojim i u koje bi se svakodnevno povla?io traže?i mir i sigurnost. Vremena su se mijenjala, tehnologija razvijala, ali potreba za privatnim prostorom, izoliranim i osiguranim od vanjskih utjecaja je ostala elementarna potreba svakoga od nas. A ako je vjerovati Darwinu, ostati ?e i još neko vrijeme.

Opširnije...  

Provjetravanje prostorije

PVC stolarija onemogu?ava pojavu plijesni na zidu kao kod drvene stolarijeZbog današnjeg ubrzanog ritma života, buke, tehnologije koja nas okružuje, kad kre?emo u gradnju poslovnog ili stambenog objekta, svi težimo tome da nam bude osiguran mir, pa od stambenih objekata gradimo prave male izolirane zabrtvljene utvrde.

Opširnije...  

PVC stolarija s LOW-E staklom

PVC stolarija s LOW-E staklomArhitektura bez obilja staklenih površina ugra?enih u PVC stolariju danas je gotovo nezamisliva. Rezidencijalne ?etvrti kao i uredski prostori koji obiluju svjetlom imaju veliku ulogu u kvaliteti života u današnjem svijetu. Me?utim, svjetlom okupani prostori imaju dvije manjkavosti, ljeti se pregrijavaju, a zimi ih je teško ugrijati.

Opširnije...  

Vaša lokacija:

Naslovnica | Proizvodi | PVC Prozori