Rehau Brillant - Design

Efektivna toplinska izolacija i raznolikost dizajna
za visoku klasu stanogradnje

Rehau Brillant - Design - presjek PVC profila

Sustav REHAU Brillant - Design kombinacija je visoke toplinske izolacije i bogatog dizajna. Svejedno radi li se o sustavu ugradbene dubine od 70 mm i s 5 izoliranih zra?nih komora ili dubine od 80 mm sa 6 komora, sustav udarne brtve uvijek zadovoljava standarde niske potronje energije. Zahtjevan se izgled postie zaobljenim ili kosim bridovima na prozorskim krilima i okviru.

Toplinska izolacija i uteda energije

Odli?na toplinska izolacija PVC prozora iz sistema REHAU Brillant Design brine za ugodnu atmosferu u ku?i, ?ak i onda kad je vani oluja i kad pada snijeg. S dubinom ugradnje 70 mm i s dvije brtve prozori REHAU Brillant Design sprje?avaju prodor hladno?e, propuha, praine i vlage. Usto sistem pet komora djeluje kao izolirana barijera izme?u niske vanjske i ugodne unutranje temperature. Rezultat toga je znatno manja vrijednost koeficijenta prolaza topline Uf*=1,3W/m2K.

Stoga su PVC prozori iz sistema REHAU Brillant Design idealni za novu gradnju i ciljano renorviranje stare gradnje radi utede energije i smanjenja trokova grijanja.

S PVC prozorima iz sistema REHAU Brillant moete utedjeti do 75% energije

S PVC prozorima iz sistema REHAU Brillant moete utedjeti do 75% energije

* U-vrijednost opisuje toplinsku provodljivost preko dijela gra?evine. to je U-vrijednost manja, gubitak je nii.

Zatita od buke

Kako vas nita ne bi uznemiravalo, ?ak kad je vani iznimno bu?no ili ako se izvor buke nalazi negdje u samom susjedstvu, PVC prozori iz sistema REHAU Brillant Design osiguravaju tiinu i mir vaem stambenom prostoru. PVC prozori iz sistema REHAU Brillant Design mogu biti prilago?eni individualnim potrebama za zatitu od buke ?ak do najve?eg stupnja zatite 5 za ona stambena podru?ja koja su izloena posebno velikoj buci.

Na taj se na?in u svako doba moete izolirati od ekstremno velike buke i potpuno opustiti. Kad je rije? o najve?oj mjeri zatiti od buke, tu su prozori iz sistema REHAU Brillant Design.

Za svaki od ovih slu?ajeva: Sa prozorima iz REHAU Brillant-Design mogu se zadovoljiti zahtjevi zvu?ne izolacije od 1 do 5 stupnjeva.

Za svaki od ovih slu?ajeva: Sa prozorima iz REHAU Brillant-Design mogu se zadovoljiti zahtjevi zvu?ne izolacije od 1 do 5 stupnjeva.

Sistemi roleta

Zatita od previe sunca, radoznalih pogleda i nepoeljnih gostiju. Sve vam se to nudi u jednoj roleti REHAU Comfort-Design. Kombinacije prozor-roleta omogu?uju vam niz ugodnih prednosti - od efektnog pogleda i zatite od svjetlosti do najve?e protuprovalne zatite i topline.

Moete dobiti razli?ite izvedbe u klasi?no bijeloj i raznovrsnim dekorima drveta, prema izboru s kurblom ili ugradbenim motorom, i prema elji s dodatnom zatitom od insekata.

Specijalno razvijene, posebno fine mikro rupice osiguravaju ugodan prodor svjetlosti

Specijalno razvijene, posebno fine mikro rupice osiguravaju ugodan prodor svjetlosti

S jedinstvenim mikrorupicama osigurava posebno ugodnu svjetlost pri blagom otvaranju i istodobno sprje?ava prodor insekata.

Odgovaraju?a protuprovalna zatita

Prema osobnim zahtjevima moete kreirati zatitu od provale ovisno od poloaja prozora, jesu li lako, vrlo lako, teko ili vrlo teko dostupni.

Za svaku vrstu oputanja nuno je osje?ati se sigurno. Da biste se i u ku?i i na odmoru mogli opustiti, PVC prozori iz sistema REHAU Brillant Design (prema potrebama) nude vam razli?ite protuprovalne modele zatite.

Osnovna sigurnost

Za vrlo teko dostupne PVC prozore dovoljna je osnovna sigurnost.

Klasa otpornosti WK1

Za teko dostupne PVC prozore. Osnovna zatita od provale uz pomo? tjelesne sile poput udaranja, preskakanja, prebacivanja. Sastavni je dio i zatita od primjene alata za podizanje ili izvaljivanje.

Klasa otpornosti WK2

Za lako dostupne PVC prozore. Zatita PVC prozora usmjerena je na to da potencijalni krivac ne bi uspio u dodatnom pokuaju provale u zaprije?ene gra?evinske objekte s alatima kao to su odvija?i, klijeta i klinovi.

Klasa otpornosti WK3

Za vrlo lako dostupne PVC prozore. Dodatna zatita usmjerena je na sprje?avanje upotrebe jo jednog odvija?a i pajsera.

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zatitu

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zatitu

Dugovje?nost
Rehau Brillant - Design profila

PVC prozori trebaju vam pruati puno zadovoljstva, a malo posla. Zato su PVC prozori REHAU Brillant-Design rezultat samo prvoklasne kvalitete proizvodnje.

Dugotrajnost i kvaliteta ozna?ene su tijekom proizvodnje profila

PVC prozori iz sistema REHAU-Brillant Design proizvode se isklju?ivo od visokokvalitetnog materijala s velikom precizno?u. ?vrsta sirovina RAU-PVC nadasve je otporna na vremenske prilike i pogodna za odravanje, te pridonosi trajnom o?uvanju vrijednosti i porastu cijene vae ku?e.

Visoko kvalitetne povrine pruaju komfor i kod ?i?enja

Zbog svoje posebno visokokvalitetne, glatke i zatvorene povrine, PVC prozori iz sistema REHAU-Brillant Design nisu podloni prljanju i mogu se brzo i lako, bez puno truda, o?istiti mekanom krpom s malo vode i sredstva za pranje.

PVC prozori iz sistema REHAU-Brillant Design nisu podloni prljanju i mogu se brzo i lako o?istiti

PVC prozori iz sistema REHAU-Brillant Design nisu podloni prljanju i mogu se brzo i lako o?istiti

Komforno stanovanje sa stilom

PVC prozori su doivotna investicija. Gradite li novo ili renovirate, stojite pred vanom odlukom. Cijenite li dizajn, komfor i utedu trokova uz pomo? toplinske izolacije te trajnost, odabirom PVC prozora iz sistema REHAU Brillant Design donijeli ste pravu odluku.

Savjeti

Pri?a o protuprovalnim vratima

Jo iz vremena kada je siao sa stabla i naselio prve pe?ine, ?ovjek ima potrebu za jednim mjestom koje bi zvao svojim i u koje bi se svakodnevno povla?io trae?i mir i sigurnost. Vremena su se mijenjala, tehnologija razvijala, ali potreba za privatnim prostorom, izoliranim i osiguranim od vanjskih utjecaja je ostala elementarna potreba svakoga od nas. A ako je vjerovati Darwinu, ostati ?e i jo neko vrijeme.

Opširnije...  

Provjetravanje prostorije

PVC stolarija onemogu?ava pojavu plijesni na zidu kao kod drvene stolarijeZbog dananjeg ubrzanog ritma ivota, buke, tehnologije koja nas okruuje, kad kre?emo u gradnju poslovnog ili stambenog objekta, svi teimo tome da nam bude osiguran mir, pa od stambenih objekata gradimo prave male izolirane zabrtvljene utvrde.

Opširnije...  

PVC stolarija s LOW-E staklom

PVC stolarija s LOW-E staklomArhitektura bez obilja staklenih povrina ugra?enih u PVC stolariju danas je gotovo nezamisliva. Rezidencijalne ?etvrti kao i uredski prostori koji obiluju svjetlom imaju veliku ulogu u kvaliteti ivota u dananjem svijetu. Me?utim, svjetlom okupani prostori imaju dvije manjkavosti, ljeti se pregrijavaju, a zimi ih je teko ugrijati.

Opširnije...  

Vaa lokacija:

Naslovnica | PVC Profili | Rehau | Rehau Brillant - Design