Rehau Euro - Design 86 Plus

Uteda energije uz toplinsku izolaciju

Rehau Euro - Design 86 Plus - presjek PVC profila

Uz PVC prozore iz profila Euro-Design 86 Plus osje?at ?ete se ugodno u vaa ?etiri zida. Velika ugradbena dubina PVC prozora od 86 mm omogu?uje ugradnju svih visokou?inkovitih izolacijskih stakala, sve do trostrukog ostakljenja. Viekomorna tehnika dodatno koristi i zrak kao vrlo djelotvoran izolacijski medij.

Kvaliteta koja se isplati

Kvalitativno visokou?inkoviti PVC prozori predstavljaju znatnu dodatnu vrijednost za va dom i za trajnu udobnost stanovanja i u budu?nosti. Dodatno ?ete profitirati i od niskih trokova energije. I za novogradnju i za renoviranje starijih objekata - Euro-Design 86 Plus omogu?uje izvedbu svih arhitektonskih rjeenja.

Za vau udobnost

Vrlo dobra toplinska izolacija osigurava ugodnu klimu stanovanja - ?ak i kada je vani nevrijeme i snijei. Zbog ugradbene dubine od 86 mm i dviju brtvi, hladno?a, propuh, praina i vlaga ostaju vani.

Uteda energije kvalitetnom toplinskom izolacijom

Zahvaljuju?i vrlo dobroj vrijednosti toplinske izolacije, toplina ostaje tamo gdje i pripada: unutar vae ku?e, a vi uivate u ugodnoj klimi stanovanja i niskim ra?unima za grijanje. To ?ini PVC prozor iz profila Euro-Design 86 idealnom komponentom za niskoenergetske ku?e i energetski u?inkovito renoviranje starijih objekata.

Upravo velike prozorske povrine moraju dobro tititi od hladno?e, u protivnom proputaju toplinu.

Udobna toplina najvie klase. Upravo velike prozorske povrine moraju dobro tititi od hladno?e, u protivnom proputaju toplinu. Taj efekt znatno se smanjuje ugradnjom PVC prozora iz profila Euro-Design 86 Plus, a vi ?ete se osje?ati vrlo ugodno.

Individualno prilago?ena zvu?na izolacija

Kada je vani velika buka, kako nita ne bi naruilo va mir, PVC prozori moraju se pobrinuti da unutra bude ugodno tiho, ?ak i kada se u vaem neposrednom susjedstvu nalaze jaki izvori buke.

Za stambene ?etvrti koje su izloene jakom optere?enju bukom, PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus mogu se individualno prilagoditi vaoj potrebi zatite od buke - sve do razreda 4 zatite od buke. Omogu?uju vam da se i uz iznimno veliku vanjsku buku u svakom trenutku moete opustiti u vlastitom domu. Euro-Design 86 Plus pojam je iznimne zvu?ne izolacije.

Razred zatite od buke1234
Gusto?a prometastambena ulica
1 500 vozila/dan
upanijska cesta
30 000 vozila/dan
Udaljenost ku?e od sredine ulice (m)12-305-1280-15030-80
Preporu?ena vrijednost * zvu?ne izolacije PVC prozora (dB)28-2930-3435-3940-44
Postie se uz
Euro-Design 86 Plus
DaDaDaDa

* Nivo buke koju PVC prozor priguuje

PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus za dugotrajno uivanje u domu

Vjerujemo u kompetenciju

Rahau radi s kvalificiranim proizvo?a?ima PVC stolarije koji se koluju na Rahua Akademiji. Ovdje ste u dobrim rukama i stru?no ?emo vas savjetovati: i prilikom gradnje vae nove ku?e i kada renovirate ve? postoje?i objekt - od individualnog oblikovanja, preko toplinske i zvu?ne izolacije pa sve do protuprovalne zatite. Vai ?e PVC prozori biti izra?eni, isporu?eni i montirani isklju?ivo po vaim eljama. I nakon ugradnje vrlo ?emo vas rado i dalje savjetovati.

Iskustvo stvara kvalitetu

Ve? vie od ?etiri desetlje?a Rehau razvija i proizvodi sustave profila za PVC prozore, fasade i PVC vrata. Inovativnim razmiljanjem, prisustvom u praksi i tradicionalno visokim zahtjevima prema kvaliteti. Pritom koristimo i dragocjena znanja i iskustva s podru?ja ku?nih instalacija i niskogradnje.

PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus za dugotrajno uivanje u domu

PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus za dugotrajno uivanje u domu

Ostvarene sinergije i uska partnerska suradnja s proizvo?a?ima PVC stolarije i njihovim djelatnicima koji se koluju na Rehau Akademiji u?inili su Rehau jednim od vode?ih proizvo?a?a sustava profila za PVC prozore, fasade i PVC vrata.

Osnovne zna?ajke PVC profila Rehau Euro-Design 86 Plus

Odabirom PVC prozora iz Rehau sustava PVC profila Euro-Design 86 Plus donesite ispravnu odluku za proizvod koji objedinjuje toplinsku i zvu?nu izolaciju, protuprovalnu zatitu, jednostavno odravanje i moderan dizajn.

  • za niskoenergetske ku?e i energetski u?inkovito renoviranje postoje?ih objekata
  • 6-komorna tehnika
  • za PVC prozore i balkonska vrata
  • vrlo dobre vrijednosti toplinske izolacije
  • visok stupanj otpornosti na vjetar i udare kie zahvaljuju?i inteligentnoj geometriji PVC profila i ?eli?nog oja?anja
  • visoki sjaj PVC profila zbog Rehau HDF formule za obradu povrine
  • visoka kvaliteta materijala i konstrukcije ispitana mnogobrojnim ispitivanjima pod optere?enjem

Odgovaraju?a protuprovalna zatita

Kako biste se i kod ku?e i na odmoru mogli u miru opustiti, dostupni su vam PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus - po potrebi - u razli?itim razredima otpornosti protiv provale do 2. razreda otpornosti. Budu?i da se najve?i broj pokuaja provale odvija kroz prozor i balkonska vrata, od velike je vanosti individualni odabir adekvatne zatite pojedinih prozora. Specijalni elementi brava i druge sigurnosne komponente omogu?uju individualnu zatitu svakog pojedinog PVC prozora od pokuaja provale.

Osnovna sigurnost

Za vrlo teko dostupne PVC prozore dovoljna je osnovna sigurnost.

Klasa otpornosti WK1

Za teko dostupne PVC prozore. Osnovna zatita od provale uz pomo? tjelesne sile poput udaranja, preskakanja, prebacivanja. Sastavni je dio i zatita od primjene alata za podizanje ili izvaljivanje.

Klasa otpornosti WK2

Za lako dostupne PVC prozore. Zatita PVC prozora usmjerena je na to da potencijalni krivac ne bi uspio u dodatnom pokuaju provale u zaprije?ene gra?evinske objekte s alatima kao to su odvija?i, klijeta i klinovi.

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zatitu

Specijalne sigurnosne komponente za individualnu protuprovalnu zatitu

Postojana vrijednost, odravanje i pribor

Postojana vrijednost i kvaliteta

PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus proizvode se isklju?ivo iz visokovrijednih materijala uz najve?u panju. Materijal RAU-PVC iznimno je otporan na vremenske uvjete, jednostavan za odravanje i trajno pridonosi o?uvanju i pove?anju vrijednosti vae ku?e.

Dugotrajnost i jednostavnost odravanja

Od vaih PVC prozora trebate o?ekivati dugotrajni uitak - i malo posla. Zato se PVC prozori iz profila Euro-Design 86 Plus izra?uju isklju?ivo u prvoklasnoj kvaliteti. Zbog toga su dugotrajni i - zahvaljuju?i visokovrijednoj HDF povrini * - iznimno se lako odravaju.

Visokovrijedne povrine pruaju komfor ?ak i kod ?i?enja PVC prozora.

Dugotrajnost i postojana vrijednost zbog iznimne obrade materijala. Visokovrijedne povrine pruaju komfor ?ak i kod ?i?enja PVC prozora.

* Izrazito visokovrijedna i posebno glatka povrina.

Uskla?eni pribor

iroka ponuda pribora (rolete sa zatitom od insekata, unutarnje prozorske klupice) omogu?uju individualni dizajn PVC prozora prema vaim eljama.

Savjeti

Pri?a o protuprovalnim vratima

Jo iz vremena kada je siao sa stabla i naselio prve pe?ine, ?ovjek ima potrebu za jednim mjestom koje bi zvao svojim i u koje bi se svakodnevno povla?io trae?i mir i sigurnost. Vremena su se mijenjala, tehnologija razvijala, ali potreba za privatnim prostorom, izoliranim i osiguranim od vanjskih utjecaja je ostala elementarna potreba svakoga od nas. A ako je vjerovati Darwinu, ostati ?e i jo neko vrijeme.

Opširnije...  

Provjetravanje prostorije

PVC stolarija onemogu?ava pojavu plijesni na zidu kao kod drvene stolarijeZbog dananjeg ubrzanog ritma ivota, buke, tehnologije koja nas okruuje, kad kre?emo u gradnju poslovnog ili stambenog objekta, svi teimo tome da nam bude osiguran mir, pa od stambenih objekata gradimo prave male izolirane zabrtvljene utvrde.

Opširnije...  

PVC stolarija s LOW-E staklom

PVC stolarija s LOW-E staklomArhitektura bez obilja staklenih povrina ugra?enih u PVC stolariju danas je gotovo nezamisliva. Rezidencijalne ?etvrti kao i uredski prostori koji obiluju svjetlom imaju veliku ulogu u kvaliteti ivota u dananjem svijetu. Me?utim, svjetlom okupani prostori imaju dvije manjkavosti, ljeti se pregrijavaju, a zimi ih je teko ugrijati.

Opširnije...  

Vaa lokacija:

Naslovnica | PVC Profili | Rehau | Rehau Euro - Design 86 Plus